קאטינג

קאטינג לא רק לגברים,  אצלינו בחווה כולם שווים, סוסות וסוסים, רוכבות ורוכבים